Minh Quân

Ninh Thuận

Phan Rang – Bình Dương
(Bến xe Bình Dương)

Điện thoại:
0945 900 790
0888 212 627

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây