Minh Nhật

Bà Rịa Vũng Tàu

Vũng Tàu – Cát Tiên

Đạ Tẻh, Madagui
Long Khánh, Ngãi Giao

Điện thoại:
0907 773 444
0944 430 406

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây