Minh Đức

Lạng Sơn

Lạng Sơn – Hà Nội

Lạng Sơn đi:  4h45 sáng
Hà Nội về:      10h30 sáng

Đón trả tại bệnh viện trường học.

Điện thoại:
0977 249 552
0911 238 622

===========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây