Minh Đức

Thừa Thiên Huế

Sài Gòn – Huế
Địa chỉ Huế : 46 Nguyễn Hữu Thọ – TP Huế
Địa chỉ Sài Gòn : 71 Chế Lan Viên – Quận Tân Phú .
Hotline:
0935 833 393
0945 743 232

Huế – Đà Lạt
Huế:        02343 935 935
Đà Lạt:    02633 582 583
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây
Đi Đà Lạt ở đây