Minh Chiến

Trà Vinh

Trà Vinh – Bình Dương

Bàu Bàng, Tân Uyên, Bến Cát, 
Phú Chánh, Dĩ An, Ngã Tư 550

Điện thoại:
0983 404 496
0982 441 941

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây