Mê Kông

Phú Thọ

Việt Trì – Hà Nội

Đón trả tận nhà tại:
Lâm Thao, Việt Trì, Bãi Bằng

Mỗi tiếng 1 chuyến 5h – 20h30

Điện thoại:
024.33.52.52.52
0210.3.629.629

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây