Mậm Huyền

Nghệ An

Thanh Chương – Vinh
Xe Nội Tỉnh

Vinh, Dùng, Chợ Chùa, Trại 6

Ngã ba Thanh Liên đi: 6h, 13h30
Vinh về:                       8h30, 15h30

Điện thoại:
0983 343 394
0348 869 076

=======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây