Lương Sùng

Cao Bằng

Hà Nội – Cao Bằng
Hà Nội: Bến Mỹ Đình

Xe giường nằm chạy ban ngày.
Xuất bến TP Cao Bằng 9h30
Xuất bến Mỹ Đình 11h30

Điện thoại:
0912 455 915
0912 577 044

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây