Lò Thảo

Điện Biên

Điện Biên – Lạng Sơn

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Văn Phú, Sa La, Nước Ngầm, , Bắc Ninh, Bắc Giang

Điện Biên:  17h, Lạng Sơn:  15h

Điện thoại: 0981 876 876 – 0982 208 111

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây