Linh Thảo

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi – Huế
Quảng Ngãi: 4h30-7h30-10h-12h30-13h30-14h30
Huế:              7h30-10h30-13h-14h

Quảng Ngãi – Đà Nẵng

Xe đưa đón tận nhà

Điện thoại:
0788.520.520

=========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây