Liên Hưng

Khánh Hòa

Nha Trang – Sài Gòn

Nha Trang – Đà Nẵng

Nha Trang – Hà Nội

Nha Trang – Cà Mau

Nha Trang – Hồng Ngự

Vạn Giã – Bình Dương

Nha Trang – Tây Ninh

Nha Trang – Trà Vinh

Nha Trang – Tịnh Biên

Nha Trang – Châu Đốc

Nha Trang – Rạch Giá

Nha Trang – Hà Tiên

Nha Trang – Lộc Ninh

Nha Trang – Gia Lai

Điện thoại: 1900 2679

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây