Liêm Thùy

Bắc Giang

Hiệp Hòa – Sài Gòn
Bến xe Ngã Tư Ga

Điện thoại:
0972 909 388
0912 161 722

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây