Kim Thoa

An Giang

Tân Châu – Bến Cát

Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới, Bến Cát, Mỹ Phước 1.

Điện thoại:
0296 382 7109 – 0919 318 911 – 0988 990 037

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây