Kim Lý

Đắk Nông

Đắk Nông – Sài Gòn
(Kiến Đức, Nhân Cơ, Đạo Nghĩa, Đắksin)

Từ Đắk Nông:
6h sáng 0901.815.815
20h tối 0908.28.00.55

Từ Sài Gòn:
11h trưa 0908.28.00.55
15h chiều 0901.815.815

Đắk Nông – Hà Nội
(Đắksin, Kiến Đức, Tuy Đức)

Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội.

Điện thoại: 0966 033 816 – 0908 835 815

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe  ở đây