Kim Chi 265

Đà Nẵng

Hà Nội – Đà Nẵng

Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Phủ Lý, Hà Nội.
Xe 22 phòng, 34 phòng và 40 giường.

Xuất bến Đà Nẵng 18h, 20h. Tới Hà Nội 6h15 sáng.
Xuất bến Hà Nội 18h30, 19h15, 20h tùy ngày. Tới Đà Nẵng 6h sáng.
Đưa đón tận nhà tại TP Đà Nẵng.

Điện thoại:
0905 222 265 – 0932 65 66 65.

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây