Kiều Oanh

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành – Huế

Sài Gòn – Nghĩa Hành
(Sài Gòn có trạm ở Tân Phú, Bình Tân)

Điện thoại:
0973 027 849
0399 707 254

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây