Khương Duy

Cao Bằng

Trùng Khánh – Thái Nguyên

Hướng 1:
Quảng Uyên, Cao Bằng, Bắc Kạn

Hướng 2:
Quảng Uyên, Phục Hòa, Đông Khê
Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh

Điện thoại:
0333 29 29 29

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây