Khánh Truyền

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh – Đà Nẵng

Hà Tĩnh – Huế

Xuân Song, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, QL1.

Các văn phòng:
– Hà Tĩnh: 328 đường Nguyễn Du.
– Huế : BX phía Bắc tp.Huế 0911 824 666.
– Đà Nẵng : 46 Đàm Văn Lễ, ĐT 0911 824 666.

Điện thoại:
0911 824 666
1900 4506

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây