Khánh Toàn

Ninh Bình

Ninh Bình – Tuyên Quang
Điện thoại:
0982 336 179

Ninh Bình – Điện Biên
Kim Sơn, Nho Quan, Hòa Bình, 
Mộc Châu, Sơn La, Tuần Giáo
Điện thoại:
0975.059.069
0912.059.069

Ninh Bình – Lạng Sơn
Nho Quan, Phủ Lý, Cầu Thanh Trì
Bắc Ninh, Bắc Giang
Điện thoại:
0964 966 585
0912 230 715

Ninh Bình – Hòa Bình
Cồn Thoi, Kim Sơn, Yên Mô, Cao Phong
Điện thoại:
0976.911.900

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây,

ở đây  Và ở đây ,  và ở đây ,  Mỗi tuyến 1 Face