Khánh Hoàn

Cao Bằng

Cao Bằng – Hà Nội
Bến Mỹ Đình, Thác Bản Giốc, Tà Lùng

Trà Lĩnh đi: 18h
Trùng Khánh đi: 18h
Tà Lùng đi: 18h.
TP Cao Bằng đi: 19h00, 19h30, 20h30, 21h00.
Hà Nội về: 18h30, 19h30, 20h30, 21h20.

Điện thoại: 0913.010.062 – 0963.010.062 – 0918.010.062 

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây