Khang Kiên

Hải Dương

Hải Dương – Lai Châu
Điện thoại:
0979 110 111

Ninh Giang – Lào Cai – Sapa
Điện thoại:
0962 857 766

Hải Dương – Hà Giang
Điện thoại:
0972.264.299
0985.471.515

Hải Dương – Ea Kar (Đắk Lắk)
Điện thoại:
0982.359.359
0977.478.939

Hải Dương – Cao Bằng
Điện thoại:
0981.768.768
0981.757.757

Điện thoại tổng:
02203.851.555
02203 857 999

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây