Kha Linh

Bình Thuận

La Gi – Sài Gòn
Tân Thắng, La Gi, Hàm Tân, Bến xe Miền Đông
Giờ đi: 5h30, 7h. Giờ về: 13h, 14h30.
Điện thoại: 0978 433 439 – 0976 146 460

La Gi – Bình Dương
Giờ đi: 6h30. Giờ về: 13h.
Điện thoại: 0976 146 460 – 0978 433 439 – 0911 789 239.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây