Huyền Thành

Cao Bằng

TP Cao Bằng – Bảo Lâm
Tuyến nội tỉnh đi về trong ngày

Lịch trình vào: Bến xe Mới, Nguyên Bình, Mỏ Thiếc, Đình Phùng, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Bảo Lâm.
Lịch trình ra: Bảo Lâm, Lý Bôn, Chợ Bò, Bảo Toàn, Bảo Lạc, Hưng Đạo, Sơn Lộ, Bản Ngà, Đình Phùng, Mỏ Thiếc, Nguyên Bình.

Xuất bến xe Mới: 12h30.
Xuất bến Bảo Lâm: 8h15.

Điện thoại:
0989 331 828
0839 939 666

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây