Huy An Phú

Bến Tre

Bến Tre – Bình Dương
(Phà Tân Phú, Bến Cát, Bàu Bàng)

Bến Tre – Biên Hòa
(Phà Tân Phú, Tiên Thủy)

Điện thoại:
0917.571.571
0971.671.671

=======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây