Hữu Phước

Bình Thuận

Long Hải – Bình Thuận
(La Gi, Phan Thiết, Mũi Né).
Điện thoại: 0907 527 509 – 0909 259 297
Long Hải: 10h30, 12h
Mũi Né:    5h30, 16h20

La Gi – Phan Rang

La Gi – Liên Hương

Có xe trung chuyển tại thị xã La Gi

Điện thoại:
0971 100 677

0933 233 434

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 12/2021)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây