Hữu Khánh

Đắk Nông

Sài Gòn – Gia Nghĩa
Bến xe Miền Đông

Điện thoại:
0913 406 960
0389 417 417

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây