Hương Ty

Thừa Thiên Huế

Sài Gòn – Huế
Sài Gòn: Bến xe Miền Đông.

Có trạm ở Q.Tân Phú

Huế – Bình Long (Bình Phước)
(Theo quốc lộ 14)

Điện thoại:
0935.794.594
0905.118.368
0963.527.527
0905.565.123 

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây