Hưng Trang

Điện Biên

Điện Biên – Hải Phòng
Điện Biên 16h30, Bx Vĩnh Niệm 16h15.
TP Điện Biên Phủ, Sơn La, Mộc Châu, Hòa Bình, Mỹ Đình, Hưng Yên, Hải Dương, Quán Toan, KCN An Dương, Bx Vĩnh Niệm.

Điện thoại:
0989 602 299 – 0989 267 555.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây