Hưng Thịnh

Bắc Ninh

Bắc Ninh – Sơn Động

KCN Yên Phong, KCN Quế Võ, KCN Đình Trảm,
Quang Châu, Lục Nam, Chũ, Sơn Động

Bắc Ninh đi:     6h30
Sơn Động về:  13h

Điện thoại:
0983 562 116
0978 562 116

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây