Hùng Long

Hải Phòng

Điện Biên – Hải Phòng
(Bến xe Cầu Rào Hải Phòng)

Điện thoại:
0989 404 127
0947 150 999

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây