Hùng Huế

Cao Bằng

Cao Bằng – Bảo Lạc

Xe nội tỉnh

Cao Bằng đi:  5h30
Bảo Lạc về:    12h15

Điện thoại:
0984 135 722
0912 682 499

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây