Hùng Hà

Điện Biên

Điện Biên – Hải Phòng
Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội,
Phố Nối, Hưng Yên, Bx Triều Dương, 
Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Bx Vĩnh Bảo

Bản Phủ đi:  16h
Điện Biên:    18h
Bx Vĩnh Bảo về: 15h

Điện Biên – Hưng Yên
(Bến xe Triều Dương)

Điện Biên – Thái Bình
(Đông Hưng, Quỳnh Phụ)

Điện thoại:
0981 775 999
0963 046 688

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây