Hưng Bình

Bắc Giang

Bắc Giang – Sài Gòn

Bến xe Miền Đông
Bến xe Ngã Tư Ga
Bến xe An Sương

Điện thoại:
0977 033 338
0888 921 228

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây