Hợi Bang

Hà Tĩnh

Sài Gòn – Hà Tĩnh

Xe từ Hà Tĩnh vào theo Quốc Lộ 1 a vào tới Đồng Nai, Tân Vạn, Suối Tiên, Nông Lâm , Sóng Thần , vòng xoay An Phú , Miếu Ông Cù , 550 , Ngã Tư Ga , Tân Thới Hiệp, Quận 12 , An Sương, Gò Mây, Tân Kỳ Tân Quý, Bà Hom , vòng xoay An Lạc.

Điện thoại:
0987 859 827
0942 876 594
0919 175 969 , 0962 273 006.

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây