Hoàng Việt

Phú Thọ

Hà Nội – Phú Thọ

Mỹ Đình, Nhổn, Sơn Tây, Cổ Tiết, Thanh Sơn, Xuân Đài

Điện thoại:
0979 933 788

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây