Hoàng Nhân

Ninh Thuận

Sài Gòn – Phan Rang

Sài Gòn có trạm Nhật Tảo

Sài Gòn: 
0913 338 687

Phan Rang:
0916 703 767

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây