Hoàng Nam

Cà Mau

Cà Mau – Bình Dương

Xe 7 chỗ, 16 chỗ chạy lưu động các giờ trong ngày khi đủ chuyến.

Xe giường nằm chạy giờ cố định:
Xuất bến tại BX.Cà Mau lúc 09h00 Sáng

Xuất bến BX.Bình Dương lúc 20h00 Tối

Điện thoại:
0985 751 756
0913 725 234

=======================

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây