Hoàng Cường

Quảng Bình

Mỹ Đức – Đồng Hới

Xe chạy nội tỉnh
Đi về trong ngày

Mỹ Đức:      5h20 sáng, 12h15 trưa
Đồng Hới:   9h30 sáng, 4h chiều

Điện thoại:
0915 464 343

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây