Hoàng Anh

Nghệ An

(Lưu ý ở Nghệ An có 2 xe trùng tên này)

Nghệ An – Sài Gòn
Chạy theo Quốc Lộ 1

Điện thoại:
0966 727 525
0941 279 777

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây