Hòa Thuận Anh

Khánh Hòa

Sài Gòn – Cam Ranh
(Sài Gòn có trạm ở nội thành, Q10)

Điện thoại:

Cam Ranh:
0258 3954 955

Sài Gòn:
094 120 4433

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây