Hòa Thuận

Cà Mau

Năm Căn – Buôn Ma Thuột
Năm Căn xuất bến:           14h
Buôn Ma Thuột xuất bến: 15h
BX Buôn Ma Thuột- ĐH Tây Nguyên- Hoà Khánh – Hoà Phú..

Điện thoại tổng đài:
02903 777 789

Năm Căn – Bù Đốp
Xuất bến Năm Căn: 14h30
Xuất bến Bù Đốp:     15h30
Đức Hòa, Đức Huệ, Củ Chi,
Bình Dương, Chơn Thành, Lộc Ninh
Điện thoại:
02903 777 789

Năm Căn – La Gi
Quốc Lộ 1, Ngã Ba 46, La Gi
Năm Căn: 0826 005 279
La Gi:        0828 005 279

Năm Căn – Bình Dương
Bến Cát, Tân Uyên, An Phú
Năm Căn:      0908 608 001
Bình Dương:  0918 731 379

Có nhân viên bán vé tại khu vực Bến Xe Mỹ Phước (Bến Cát) và khu vực Bến Xe Quang Vinh 3 (Hội Nghĩa – Tân Uyên)/

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây