Hoa Giang

Nghệ An

Nghệ An – Sài Gòn
Điện thoại:
0963.027.027

Nghệ An – Bình Dương
(Quốc lộ 14, Bến xe Lam Hồng)
Điện thoại:
0963 027 027

Nghệ An – Vũng Tàu
Điện thoại:
0961 037 037

Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Vinh

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây