Hòa Bình

Bến Tre

Bình Đại – Bến Cát

Bình Đại: 15h20
Bến Cát:   7h40

Điện thoại:
0949 696 809

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây