Hiếu Viện

Hà Tĩnh

Sài Gòn – Hà Tĩnh
Bx Miền Đông, Bx An Sương.

Hà Tĩnh – Bình Dương
(Bến Cát, Bàu Bàng)

Điện thoại:
0239 388 1494
070 457 8888
090 404 5022

Hà Tĩnh – Hà Nội
Hà Tĩnh xuất bến tối.
Hà Nội xuất bến trưa và chiều;
Điện thoại:
070 457 8888 _ 0987 234569
081 727 8888 _ 0935 385 288

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây