Hiếu Nghĩa

Lâm Đồng

Đà Lạt – Bình Thuận

(Liên Hương, Bắc Bình, Phan Rí )

Liên Hương: 5h Sáng, 11h30 trưa
Đà Lạt:          6h sáng, 11h30 trưa

Điện thoại:
0979 433 379
0915 917 392

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây