Hiệu Hoa

Nghệ An

Con Cuông – Vinh
(Đô Lương, Diễn Châu)

Xe nội tỉnh

Nga My đi: 5h , 12h
Vinh về:     12h , 16h30

Điện thoại:
0971 017 068
0916 373 466

======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây