Hiệp Thành

An Giang

Tân Châu – Sài Gòn

Tân Châu đi: 9h, 14h, 23h.
Sài Gòn về: 9h, 17h, 21h.
Trung chuyển tận nơi ở cả hai đầu tuyến.

Tân Châu:
15 Hai Bà Trưng P Long Thạnh.
Điện thoại: 02963 822 885

Sài Gòn:
026 Tản Đà Phường 11 Quận 5
Kiot số 22 Bx Miền Tây
Điện thoại: 02838 53 55 54 

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây