Hiệp Lợi

Cà Mau

Cà Mau – Bình Dương

Sông Đốc, Năm Căn, Bến Cát.
Có xe Limousine.
Điện thoại:
0949.361.361

Sông Đốc – Cần Thơ
Điện thoại:
0946.95 77 95

Gành Hào – Cần Thơ
Điện thoại: 0918 720 488

Cái Đôi Vàm – Bạc Liêu
(Cái Nước, Cà Mau)
Điện thoại: 0949 366 376 – 0944 524 152.
Bạc Liêu đi 6h
Cái Đôi Vàm đi 11h

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây