Hiền Vân

Kiên Giang

Hà Tiên – Năm Căn
Hà Tiên, Rạch Giá,, An Biên, Thứ 11, Cà Mau, Rau Dừa, Nhà Phấn, Năm Căn.
Xe giường nằm
Bến Hà Tiên: 8h sáng
Bến Năm Căn: 9h30 sáng
Điện thoại: 0855 304 309 – 0822 304 309 – 0328 477 477

Hà Tiên – Bạc Liêu
Hà Tiên, Rạch Giá, Thứ 11, Cà Mau, Gành Hào.
Bến xe Hà Tiên :4h15 sáng và 9h45 sáng
Bến xe Gành Hào : 7h30 sáng và 9h45 sáng
Điện thoại: 0987820234 – 0987737171 – 0916 517 174 – 0916 517 177.
Tổng đài: 0328 477 477

Hà Tiên, Rạch Giá, Thứ 11, Cà Mau, Bạc Liêu
Bến Hà Tiên :5h30 sáng
Bến Bạc Liêu :5h50 sáng
Điện thoại: 0948 464 933 – 0985 557 422

Hà Tiên – Bến Tre
Hà Tiên , Rạch Giá, Vàm Cống, Sa Đéc, Vĩnh Long, Tiền Giang,  Bến Tre,  Ba Tri,  Bình Đại.
Xe giường nằm cao cấp chạy mỗi ngày
Bến xe Hà Tiên : 7h sáng
Bến xe Bến Tre : 7h sáng
Có xe trung chuyển tại Ba Tri, Bình Đại lúc 5h sáng.
Có xe trung chuyển từ huyện An Minh Thứ 11 về Bến Tre lúc 7h30 sáng mỗi ngày.
Điện thoại: 0987 201 232 – 0963 362 462 – 0328 477 477.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây