Hải Sơn

Khánh Hòa

Nha Trang – Sài Gòn

Ninh Hòa – Sài Gòn

Cam Ranh – Sài Gòn

Sài Gòn: Bến Xe An Sương

Nha Trang – Đà Nẵng

Nha Trang – Hội An

Hội An – Sài Gòn

Đà Nẵng – Sài Gòn

Điện thoại:
0983 155 619
0979 570 157

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây